O nama

pic_typorgaphyDruštvo „Naša djeca“ Ogulin, (u daljnjem tekstu DND Ogulin), osnovano je 1986. godine i dragovoljna je, nevladina, humanitarna i edukativna udruga roditelji i prijatelja djece. 

  • Za opću korist promiče i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece, na temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u statutu i općim aktima DND-a. 

Cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja.

Vizija

Cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja.

O nama

Ciljevi DND-a:

– poticati i organizirati akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece u njihovom slobodnom vremenu
– pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta
– voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci, te
– pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece od rođenja do 15. godine života

U ostvarivanjima svojih ciljeva Društvo „Naša djeca“ Ogulin surađuje s dječjim vrtićima, osnovnim školama, drugim dječjim ustanovama, stručnim institucijama, srodnim udrugama, poduzećima, organima vlasti…

Djelatnosti kojima DND ostvaruje ciljeve:

– poticanje djece na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu
– upoznavanje djece s pravima djeteta, osnivanjem i radom Dječjih foruma
– iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND-a nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu
– prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći prognanoj, izbjegloj, stradaloj i socijalno ugroženoj djeci
– provedba širih društvenih akcija poput: Dječji tjedan, Međunarodni dječji tjedan, Poruke djece odraslima, Majčin dan, Dan obitelji, Za osmjeh djeteta u bolnici…
– priprema i izvedba priredbi, izložbi, susreta i savjetovanja
– organiziranje ljetovanja, putovanja i izleta, rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece
– iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih prostora za djecu
– uključivanje u akcije preventivne zdravstvene zaštite djece
– promicanje i plasman kvalitetnih dječjih igračaka, knjiga, čestitaka i suvenira
– organiziranje dječje i DND tombole i drugih igara na sreću
– i druge akcije i aktivnosti za dobrobit djece, uvrštene u godišnji program rada DND-a

DND je javno, te obavješćuje članove o svom radu dostavom odluka i zaključaka, zapisnika i izvještaja o radu, programa i smjernica za rad. Obavješćuje javnost putem lokalnih sredstava priopćavanja o predstojećim akcijama i aktivnostima, te o postignutim rezultatima.

Unutarnje ustrojstvo DND čine:

– tijela: Skupština DND, Predsjednik, Potpredsjednik, Tajnik, Blagajnik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor
– ustrojstveni oblici: ogranci DND, odbori za programske aktivnosti i drugi oblici koje ustanovi Skupština DND

Svi članovi DND izabrani u tijela DND vrše te dužnosti volonterski!